• icon ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์มือถือ
อีเมล
อายุผู้เอาประกัน
คุณมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือไม่
คุณอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหรือไม่
ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของแรบบิทไฟแนนซ์ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และฉันต้องการรับข้อเสนอพิเศษผ่านทางอีเมลเป็นครั้งคราวอีกด้วย

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บมจ.ไทยประกันชีวิต ("บริษัท") จัดเก็บ, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล,วิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคตหรือบริการของบริษัท โดยพนักงานของบริษัท หรือโดยตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทให้เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ ข้าพเจ้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล รวมถึงการแจ้งยกเลิกความยินยอมการเก็บ, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าได้ที่เบอร์ 02-201-4355 ต่อ 3